NẮP HỐ GA THOÁT NƯỚC

Nắp hố ga trồng cỏ MHG

2,450,0003,600,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể ngầm MHE (tải trung bình)

3,200,0006,100,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể ngầm MHO (tải ô tô)

3,500,0007,100,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể mặt inox MHT

3,950,0004,800,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể ngầm MHD (tải cao)

6,500,0009,200,000