2,500,0003,400,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

Nắp hố ga lát gạch MHP

2,350,0004,500,000
4,300,0005,700,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp hút bể phốt ngăn mùi MHE-25

1,550,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHO (tải trung bình)

3,500,00011,800,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể chống nước ngăn mùi mặt Inox MHT

4,150,0007,800,000