2,500,0003,580,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

Nắp hố ga lát gạch MHP

2,500,0003,750,000
4,300,0005,700,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp hút bể phốt ngăn mùi MHE-25

1,550,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHO (tải trung bình)

3,500,0009,600,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp chống nước ngăn mùi mặt inox MHT

3,950,0004,800,000