Hố ga nối góc

Liên hệ báo giá

  • Sản xuất tại Đức.
  • Ứng dụng: Các vị trí không có phương tiện quá 1,5T qua lại và không bị mất nắp
ZAVAK - Thương hiệu Nắp bể ngầm đã được đăng ký bảo hộ sản phẩm tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Sản phẩm bảo hành chính hãng 2 năm.