1,950,0002,200,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHE (tải thấp)

1,550,0007,500,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHO (tải trung bình)

3,500,0009,600,000