NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHO (tải trung bình)

3,500,0009,600,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHD (tải cao)

6,500,00013,100,000